viernes, 7 de noviembre de 2014

28. Barakaldoko Jardunaldi Pedagogikoak. Taller de Proyectos de Aprendizaje en la E.S.O.

La sesión tuvo lugar en la tarde de ayer, 5 de noviembre, en el centro Clara Campoamor y fue presentada por la profesora de Historia del I.E.S. Artatza- Romo, Mercedes Candina, (2º de E.S.O.) y la asesora del ámbito científico-tecnológico del Berritzegune de Leioa, Pilar Etxebarria.
Ambas expusieron la propuesta metodológica que vienen desarrollando en el instituto Artatza- Romo, la cual tiene como eje principal el trabajo por proyectos.
En su exposición se destacan los siguientes puntos de interés:
 • Los alumnos tienen con frecuencia dificultades para encontrar sentido a los aprendizajes que realizan y el trabajo por proyectos, como propuesta metodológica, les proporciona el contexto necesario en el que encajar los diferentes contenidos en un marco global.
 • Es bueno que los profesores en la preparación de sus clases realicen muchos esquemas de ideas y pierdan el miedo a mezclar temas. Se parte siempre de temas curriculares, pero se huye de la  “linealidad” emanada del uso del libro de texto.  
 Es imprescindible que los alumnos lleven a cabo un producto final (en diversos formatos: texto escrito, mural, página web…) para difundir en la comunidad educativa (exposición ante sus compañeros, ante los padres y madres,  clases a los cursos inferiores…), un producto final que englobará todas las actividades que se han realizado. Para los profesores, quizás sea el producto final lo más difícil de definir. Se aconseja que cuando los profesores diseñen el plan de trabajo, no lo hagan solos, sino en grupo, en el seminario.
 • Se trabaja con las nuevas tecnologías, tanto en la fase de investigación como en la fase de producción. Asimismo, se concede especial importancia al trabajo práctico (por ejemplo, en el laboratorio, donde toda experiencia adquiere más sentido si existe un proyecto de referencia).
 • El profesor o profesora sería más bien como un entrenador, que coordina las diferentes actividades que se hacen fundamentalmente en grupo (se subraya, pues, la importancia del trabajo cooperativo).
 • Lo que se valora es: el orden, el trabajo en equipo, también la prueba escrita (que entraría dentro de lo que se considera más tradicional, aunque los exámenes serán más de conocimiento que memorísticos), comentario de textos, de imágenes… El alumno tiene que tener un portfolio que recoja todas las actividades, esquemas y diapositivas realizadas. Las herramientas de la evaluación serán diversas: listas de control, autoevaluación, rúbricas… Evaluar no es calificar.
 • El trabajo por proyectos integra, no agrega sino que integra, muchas innovaciones que están de plena actualidad en el ámbito educativo (como la referente a las inteligencias múltiples).
El aprendiz tiene alguna reticencia inicial porque, ante los exámenes, carece de los “apuntes clásicos”, de un texto concreto para repasar, pero, vencida esta dificultad del principio, los alumnos están más motivados para el proceso de enseñanza y aprendizaje y se puede afirmar esto que decimos en último lugar: que las relaciones entre profesores y alumnos suelen mejorar y el ambiente de clase se enriquece notablemente.

Clara Campoamor zentroan atzoko arratsaldean, azaroaren 5ean, gertatu zen saioetariko bat dugu eta Artatza- Romo BHIko Mercedes Candina Historia irakasleak (DBHko 2. maila) eta Pilar Etxebarria Leioako Berritzeguneko zientzia- teknologia esparruko aholkulariak aurkeztua izan zen.

Bi emaileek  Artatza- Romo Institutuan garatzen ari diren proposamen metodologikoa azaldu zuten, proiektuen bidezko lana ardatz nagusia duelarik.

28. Barakaldoko Jardunaldi Pedagogikoak. "Kooperatzen ikasten eskolan" Tailerra

Continuando con las 28. Jornadas Pedagógicas de Barakaldo el 5 de noviembre, tuvo lugar la segunda jornada  con la celebración de tres talleres en los que se trabajaron diferentes formas y técnicas para afrontar la diversidad en las aulas, tema principal de las jornadas -La Diversidad en poSItivo- y donde se ofrecieron diversas metodologías inclusivas basadas en la cooperación.

Uno de estos talleres basado en el Aprendizaje Cooperativo fue dirigido por Irene Gonzalez e Ixone Akesolo del Berritzegune de Basauri-Galdakao con la participación de 60 personas con una evaluación muy positiva.Ikasketa kooperatiboa aniztasunari erantzuteko eta eskola inklusiborantz ibiltzeko estrategia onenetarikoa da. Eskola inklusibo batek, hau da, barruan ikasle guztiak -bere berezitasunak onartuta- benetako partaide sentitzen diren eskola batek egitura kooperatibo bat erabili behar du. Ikasleen arteko elkarreraginean oinarrituta dagoen egitura batean mugitu behar gara dagoen aniztasunari erantzun egokia emateko, hain desberdinak diren ikasleak batera ikasi ahal izateko. Horrez gain, ikasketa kooperatiboa lantzerakoan garatzen diren balore eta jarrerak dira, hain zuzen ere, eskola inklusibo batek behar dituenak: aniztasunarekiko errespetua, guztion onarpena eta partaidetza, solidaritatea, elkar-laguntza, erantzunkizuna, ikuspegi kritikoa, eta abar.

Ikasketa kooperatiboa oso estrategia egokia da hainbat oinarrizko gaitasun garatzeko, eta bereziki zeharkakoak diren Herritartasunarako gaitasuna, Ekimen pertsonalekoa edo Ikasten ikasteko. Ikasketa kooperatiboak ikasketaren autorregulazioa, arduren banaketa, guztion partaidetza, ahozko komunikazio trebeziak, errespetua, elkarlaguntza, enpatia ... garatzen du.

Baina, zertan datza ikasketa kooperatiboa? Zelan egiten da?
Vic-eko Unibertsitateko ekipoak proposatzen duten markoa jarraitzen dugu: hiru eremu hauetan lan egitea:
 Vic-eko Unibertsitateko ekipoakCooperar para aprender. Aprender a cooperar J. R. Lagoren aurkezpenetik hartuta)

jueves, 6 de noviembre de 2014

28. Barakaldoko Jardunaldi Pedagogikoak. Tailerra: Proiektuen bidezko lana. Lemoizko Eskola


Lemoizko Eskolako zuzendari eta ikasketa buruak, Natxo eta Anabel, eskolako ezaugarri nagusiak aipatzen dituzte, testeuinguruaren irudia margozteko.
Lemoizko eskolako ardatz nagusien artean aniztasuna tratera da, hain zuzen ere. Horri erantzun egokia emateko lan egiteko era globala dute, non aurkitu ditzakegun hurrengo kontzeptuak: proiektuak, adimen anitzak, inklusibitatea, elkarlana...

Eskolako helburua ikasle guztien arrakasta lortzea denez, proiektuen bidez lan egitea oso metodologia  egokia delakoan hasi zirenLemoizko eskolako irakasleek metodologia hori praktikan jartzen.
Proiektuen abantailen artean batzuk azpimarratzen dituzte:
- Jarduera zabalak izaten dira.
- Umeentzako motibagarria da.
- Konpetentziak lantzeko modo egokia da.
- Jarduera soziala, abesgarria. Lan kooperatiboa bultzatzen duena. Familien parte hartzea bultzatzen da.
- Jarduerak konplexuak dira, konplexutasuna  presente egon behar duelako eskolan.
- Inklusibitatea, ikasle guztiek daukate aportatzerik.
-  Poiektuak planteamentu globalak, eleanitzak eta interdisziplinarrak dira.

Eskolako irakasle guztiek proiektuak disenatzeko elkarlean egiten dute. Astero ordubateko bilera egiten dute irakasleek proiektuak disenatu,  jarraitu eta ebaluatzeko. Plangintzan, ikasleen interesetatik abiatuta currikuluma garatzen da.
 

Saioaren bigarren zatian partaide guztiek, talde txikietan banaturik, proiektu baten diseinatu, eta geroago, sortutako zalantzak eta zailtasunak denon artean partekatzeko aukera izan dute.

 martes, 4 de noviembre de 2014

Kooperatzen Ikasten eskolan

Zergatik kooperatzen ikasi? Zergatik planteatu ikasketa kooperatiboa eskolan?

Alde batetik, ikasketa kooperatiboa aniztasunari erantzuteko eta eskola inklusiborantz ibiltzeko estrategia onenetarikoa delako. Eskola inklusibo batek, hau da, barruan ikasle guztiak (bere berezitasunak onartuta) benetako partaide sentitzen diren eskola batek egitura kooperatibo bat erabili behar du.

Ikasketa kooperatiboa lantzerakoan garatzen diren balore eta jarrerak dira, hain zuzen ere, eskola inklusibo batek behar dituenak: aniztasunarekiko errespetua, guztion onarpena eta partaidetza, solidaritatea, elkar-laguntza, erantzukizuna, ikuspegi kritikoa, eta abar.

Eta, beste aldetik, oso estrategia egokia delako hainbat oinarrizko gaitasun garatzeko, eta bereziki zeharkakoak diren Herritartasunerako gaitasuna, Ekimen pertsonalekoa edo Ikasten ikastekoa. Ikasketa kooperatiboak ikasketaren autorregulazioa, arduren banaketa, guztion partaidetza, ahozko komunikazio trebeziak, errespetua, elkarlaguntza, enpatia... garatzen du.

 Hau guztia dela eta, Basauri-Galdakaoko Berritzegunean, azkenengo lau urteetan kooperatzen ikasten ibili gara. Mintegi bat daukagu José Ramón Lagoren laguntzarekin, eta aurten ere jarraituko dugu lanean ildo honetatik.

Baina, zertan datza ikasketa kooperatiboa? Zelan egiten da? Vic-eko Unibertsitateko ekipoak proposatzen duten markoa hauxe da : hiru eremu hauetan lan egitea.

 Hau guztia da, hain zuzen ere, zuekin, azaroaren 5ean, Kooperatzen ikasten Tailerrean landuko duguna. Interesatuta bazaudete, animatu eta tailerrera etorri! Gonbidatuta zaudete!

Bitartean, orain arte, B06 Berritzegunean egin dugun lan guztia gure blogean eta wikian ikus
dezakezue.

Irene Gonzalez eta Ixone Akesolo. 
B06 Basauri-Galdakaoko Berritzeguneko Ikasketa kooperatibo Mintegiko arduradunakviernes, 31 de octubre de 2014

Saio Nagusia: Irakasten ikasten

Urriaren 30ean, Clara Campoamor kultur etxean Barakaldoko 28.Jardunaldi Pedagogikoei hasiera eman genien. Harrera egiteko, Berritzeguneko zuzendaria den Loli Talavan-ek ongietorria eta hitza ere eman zien Barakaldoko udaleko hezkuntza zinegotziari eta Hezkuntza Berriztatzeko Lurralde Buruari.

Jardunaldien koordinatzaileak, Eduardo Garciak David Duran, UABko GRAI taldearen koordinatzailea, aurkeztu zuen.

 

Uniendo con el lema de las Jornadas ”La diversidad en positivo” David Durán nos señala la necesidad de aprovechar la diversidad, propia de nuestra sociedad, para aprender y enseñar con metodologías inclusivas basadas en la cooperación.

Pero nos encontramos con dos grandes resistencias, el miedo del profesorado a perder el monopolio del enseñar (como ya perdimos anteriormente el del saber); y la concepción errónea, pero extendida, de que el enseñar y el aprender no son acciones que se dan simultáneamente.

Nuestra institución educativa tiene que tomar como modelo los ejemplos de enseñanza informal que se dan actualmente en la red en la que la ayuda y el aprendizaje mutuo son posibles y generan el propio PLE (entorno personal de aprendizaje) que se mantiene a lo largo de la vida.

“Si queremos construir una sociedad del conocimiento democrático y sostenible, todos vamos a tener que aprender y enseñar en red situándonos en contextos que nos permitan ese aprendizaje a lo largo de la vida y a diferentes niveles de profundidad.”

Durán afirma que podemos realmente aprender enseñando, tanto el profesorado como el alumnado en los diferentes roles de enseñante y de aprendiz.

Además nos expone las evidencias basadas en contrastadas investigaciones y publicaciones realizadas en los últimos 40 años. En su exposición irá haciéndonos un recorrido desde los niveles de aprenseñanza más simples hasta los más complejos:
 • Aprender uno mismo
 • Aprender para enseñar, mejor que aprender para uno mismo ya que despierta procesos mentales distintos (revisar la información, organizarla, estructurarla…)
 • Aprender y explicar o exponer, mejor que sólo aprender para enseñar. Esto nos despierta más la motivación e interacción y exige preparar, apropiarse de la información, conectarla con conocimientos previos, presentarla e interactuar con el tutorado, siempre que ello implique un proceso de construcción reflexiva de conocimiento (y no su mera trasmisión).
 • Enseñar interactuando, mejor que enseñar explicando. Cuestionar, preguntar y responder apoya el aprendizaje del tutor que será más profundo en la medida que aumente la complejidad y el reto que generen los interrogantes.

Enseñar exige tres procesos que se tienen que dar de manera bidireccional
 • Observar al aprendiz y a uno mismo: recuperar conocimientos, reorganizarlos…
 • Escuchar al aprendiz y tomar conciencia de los procedimientos que utiliza, sus dudas, problemas…
 • Experimentar, poner a prueba otras formas de resolver los problemas
Durán nos aporta ideas para poder llevar a cabo este nuevo reto:
 • Aprender elaborando materiales didácticos
 • Aprendizaje cooperativo
 • Evaluación entre iguales
 • Docencia compartida
Jardunaldia tweet / txioetan:

Blogeko Materialak atalean duzue Duran-ek erabilitako diapositibak.  

Susana López eta Berta Martínez

jueves, 30 de octubre de 2014

La diversidad en poSItivo Aniztasunaren BAItanApertura de las XXVIII Jornadas Pedagógicas de Barakaldo

Como indica el eslogan (La diversidad en poSÍtivo) en estas Jornadas queremos dar una visión optimista de la diversidad; optimista y realista, al mismo tiempo, ya que se trata de presentar algunas prácticas educativas que pueden ayudarnos a dar una atención eficaz a ese conjunto de niños y niñas, de jóvenes, que tenemos en las aulas y que nos parece que cada vez es más diverso.
Queremos desterrar el parangón mental que, a veces, hacemos entre diversidad y necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta, además, que éstas, generalmente, se interpretan en un sentido peyorativo, como deficiencias.
Por el contrario, queremos subrayar la idea de que todos y cada uno de los alumnos y alumnas es único, singular. Cada cual tiene sus capacidades, sus vivencias, su entorno, sus características personales que le hacen ser distinto a los demás.
Cuando los tenemos en el aula, pues, no tenemos un grupo homogéneo de personas que tienen que aprender más o menos lo mismo (el curriculum que se supone que les corresponde), sino que tenemos un conjunto de individualidades complejas.
Cada alumno y alumna tiene unas expectativas respecto a lo que va a encontrar en la escuela; una forma de acercarse a ello, unas habilidades especiales para aprender  y, quizás,  algunas dificultades.
Eso es lo que tenemos que ver los profesores, profesoras, maestros, maestras,  cuando miramos al conjunto de la clase: a cada niño como diferente a los demás.  Y nuestra misión es que cada uno de ellos y ellas  obtenga el mayor éxito posible. Por eso, debemos intentar llegar a todos ellos de una forma única para cada uno de ellos.
¿Qué cómo se hace esto? Fácil no es, desde luego. Requiere muchas habilidades personales, sociales y profesionales. Pero lo más importante es la actitud de partida; es decir, pensar y creer que cada alumno y alumna tiene se merece que le brindemos las mejores oportunidades para su desarrollo más pleno, y que nosotros y nosotras como educadoras y tenemos que intentar dárselo.
Y como casi todo se puede aprender, por eso estamos aquí. Porque hay formas de hacer profesionales que nos ayudan a responder mejor a esa diversidad de alumnado que tenemos; que ayudan a que cada niño, niña, cada joven aprenda mejor, desarrolle sus competencias y, en definitiva, logre el éxito en su vida.

 

XXVIII. Barakaldoko Jardunaldien hasiera

Jardunaldien leloak esaten duen bezala (Aniztasunaren BAItan) aniztasunaren irudi baikorra erakutsi nahi dugu. Irudi baikorra, eta errealista, aldi berean. Izan ere, gure geletan dauzkagun haur eta gazteei arreta egokia emateko praktika errealak aurkeztuko dizkigute jardunaldien hiru saioetan.
Irudi baikorra, aniztasuna eta behar berezien arteko, askotan, egiten den erlaziotik hurruntzeko nahian. Batez ere, behar berezi horiek aipatezen denean, maizegi, gabeziak esan nahi da, kontuan hartuz.
Jardunaldi hautan, aldiz, zera azpimarratu nahi dugu: ikasle bakoitza berezia dela, pertsona moduan ez du parekorik. Nork bere ahalmenak izango ditu, bere testu inguru familiar edo soziala, bere bizipenak, interesak, ikasteko abileziak…
Beraz, gelan daukagun ikasle-multzoa ez da talde homogeneo bat, non guztiek suposatzen den curriculuma era berean ikasi behar duten. Gelan daude Miren, matematiketan oso azkarra dena; Aitor, bihotz oneko mutila; Zaira, sensibilitate artistiko izugarri duena; Jon, Dawn sindromeduna; Aitziber, bere ingurune ikertzea gustatzen zaiona; eta abar, eta abar.
Ikasle bakoitzak, bere indibidualitate eta berezitasunetatik abiatuta, garatzeko eskubide osoa du. Eta garapen hori ahalik eta arrakastatsuena izan dadin, gure laguntza oso garrantzisua da, dudadirk Gabe. Gure lana, horretan datza, hain zuzen ere: ikasle bakoitzari, berak behar duen eran heltzean.
Nola bete dezakegu hain zaila ematen duen lana? Ba, lehenengo eta behin, jarrera baikorra izatea ezin bestekoa da. Hau da, ikasle bakoitzak merezi duen arreta guk eman behar diogula sinestu behar dugu. Handik abiatuta, eta ia dana ikasi daitekela kontuan hartuz, horrexegatik elkakrtu gara gaur hemen. Aniztasunari erantzuna emateko lan egiteko era batzuk beste batzuk baino egokiagorik dagoelako.
Jardunaldi hauek praktika horien erakusgarria izatea nahiko genuke, eta zuentzat, zuen eguneroko lanerako lagungarriak.
 

domingo, 26 de octubre de 2014

Proyectos de Aprendizaje en la ESO

Pasa den ikasturtean, Artaza Romoko Institutuak ikas-proiektu batzuk aurrera eraman ditu, DBHko 1.eta 2. mailan eta PREE batean,  Historia, Gaztelania eta Zientzia arloetan. Leioako Berritzeguneko BHko aholkulariek garatutako proiektuak, ikastetxeko irakasleekin batera, egokitu eta ikasgelaratu dira. Saioa honetan esperientzia komentatuko dugu Historian eta Zientzia arloetan egindako bi proiekturen bidez. Honetaz gain, metodologiaren ezaugarriez hitz egingo dugu. Ikas-proiektu guztiak Interneten daude denok eskuragarri.

Saioa lau zatitan banatuko ditugu:

 1. Sarrera. Ikas-proiektuen egitura eta ezaugarri nagusiak. Artaza Romo institutuan garatutako proiektuak.
 2. Mertxe Candinak, institutoko irakaslea, DBHko 2.mailan, Historia arloan egindako proiektu batean, bere esperientzia komentatuko du: nola sortu zen metodologia hau erabiltzeko beharra, Berritzegunearekiko koordinazioa,  ikasle-taldearen ezaugarriak, proiektuaren garapena, denboralizazioa, baliabideak,  ebaluazioa, ikas-emaitzak, irakasle eta ikasleen iritziak, alde positiboak eta negatiboak.
 3. Pilar Etxebarriak, institutuko erreferentea, ikastetxean egindako beste ikas-proiektu bat komentatuko du Zientzia arloan, PREE kurtsoan.
 4. Partehartzaileak, ikas-proiektuak entzuten dituzten bitartean, haientzako zeintzuk diren aspektu berrienak idazten joango dira. Saioaren amaieran, taldeka jarrita, ideiak partekatuko ditugu eta eztabaida txiki bat sortuko dugu.


El curso pasado, el instituto de Artaza Romo ha llevado a cabo varios proyectos de aprendizaje en las áreas de Historia, Lengua y Ciencias de 1º, 2º de ESO y PREE. Las asesoras de Secundaria del Berritzegune de Leioa han desarrollado los proyectos y, junto con las profesoras, los han adecuado y llevado al aula. En esta sesión comentaremos la experiencia ilustrándola con dos de ellos, uno de Historia y otro de Ciencias. Además, hablaremos de las características de esta metodología. Todos los proyectos están disponibles en Internet

Repartiremos la sesión en cuatro momentos:

 1. Introducción. Estructura y características principales de un proyecto de aprendizaje. Proyectos desarrollados en el aula en el centro Artaza Romo.
 2. Mertxe Candina, profesora de Historia en 2º de ESO, comentará uno de los proyectos llevados a cabo: cómo surgió la necesidad de emplear esta metodología, características del grupo de alumnos, coordinación con el Berritzegune, desarrollo del proyecto, recursos empleados, temporalización, evaluación, resultados de aprendizaje, opinión de la profesora y del alumnado, aspectos positivos y negativos.
 3. Pilar Etxebarria, asesora del Berritzegune de Leioa, comentará el desarrollo de otro proyecto en el área de Ciencias en un PREE.
 4. Los participantes irán anotando, a lo largo de la exposición, aquellos aspectos que les resulten más novedosos. Al finalizar la sesión, trabajaremos por grupos para compartir estas ideas y realizaremos un pequeño debate.
Mercedes Candina - Pilar Etxebarria