viernes, 7 de noviembre de 2014

28. Barakaldoko Jardunaldi Pedagogikoak. Taller de Proyectos de Aprendizaje en la E.S.O.

La sesión tuvo lugar en la tarde de ayer, 5 de noviembre, en el centro Clara Campoamor y fue presentada por la profesora de Historia del I.E.S. Artatza- Romo, Mercedes Candina, (2º de E.S.O.) y la asesora del ámbito científico-tecnológico del Berritzegune de Leioa, Pilar Etxebarria.
Ambas expusieron la propuesta metodológica que vienen desarrollando en el instituto Artatza- Romo, la cual tiene como eje principal el trabajo por proyectos.
En su exposición se destacan los siguientes puntos de interés:
  • Los alumnos tienen con frecuencia dificultades para encontrar sentido a los aprendizajes que realizan y el trabajo por proyectos, como propuesta metodológica, les proporciona el contexto necesario en el que encajar los diferentes contenidos en un marco global.
  • Es bueno que los profesores en la preparación de sus clases realicen muchos esquemas de ideas y pierdan el miedo a mezclar temas. Se parte siempre de temas curriculares, pero se huye de la  “linealidad” emanada del uso del libro de texto.  
 Es imprescindible que los alumnos lleven a cabo un producto final (en diversos formatos: texto escrito, mural, página web…) para difundir en la comunidad educativa (exposición ante sus compañeros, ante los padres y madres,  clases a los cursos inferiores…), un producto final que englobará todas las actividades que se han realizado. Para los profesores, quizás sea el producto final lo más difícil de definir. Se aconseja que cuando los profesores diseñen el plan de trabajo, no lo hagan solos, sino en grupo, en el seminario.
  • Se trabaja con las nuevas tecnologías, tanto en la fase de investigación como en la fase de producción. Asimismo, se concede especial importancia al trabajo práctico (por ejemplo, en el laboratorio, donde toda experiencia adquiere más sentido si existe un proyecto de referencia).
  • El profesor o profesora sería más bien como un entrenador, que coordina las diferentes actividades que se hacen fundamentalmente en grupo (se subraya, pues, la importancia del trabajo cooperativo).
  • Lo que se valora es: el orden, el trabajo en equipo, también la prueba escrita (que entraría dentro de lo que se considera más tradicional, aunque los exámenes serán más de conocimiento que memorísticos), comentario de textos, de imágenes… El alumno tiene que tener un portfolio que recoja todas las actividades, esquemas y diapositivas realizadas. Las herramientas de la evaluación serán diversas: listas de control, autoevaluación, rúbricas… Evaluar no es calificar.
  • El trabajo por proyectos integra, no agrega sino que integra, muchas innovaciones que están de plena actualidad en el ámbito educativo (como la referente a las inteligencias múltiples).
El aprendiz tiene alguna reticencia inicial porque, ante los exámenes, carece de los “apuntes clásicos”, de un texto concreto para repasar, pero, vencida esta dificultad del principio, los alumnos están más motivados para el proceso de enseñanza y aprendizaje y se puede afirmar esto que decimos en último lugar: que las relaciones entre profesores y alumnos suelen mejorar y el ambiente de clase se enriquece notablemente.

Clara Campoamor zentroan atzoko arratsaldean, azaroaren 5ean, gertatu zen saioetariko bat dugu eta Artatza- Romo BHIko Mercedes Candina Historia irakasleak (DBHko 2. maila) eta Pilar Etxebarria Leioako Berritzeguneko zientzia- teknologia esparruko aholkulariak aurkeztua izan zen.

Bi emaileek  Artatza- Romo Institutuan garatzen ari diren proposamen metodologikoa azaldu zuten, proiektuen bidezko lana ardatz nagusia duelarik.

28. Barakaldoko Jardunaldi Pedagogikoak. "Kooperatzen ikasten eskolan" Tailerra

Continuando con las 28. Jornadas Pedagógicas de Barakaldo el 5 de noviembre, tuvo lugar la segunda jornada  con la celebración de tres talleres en los que se trabajaron diferentes formas y técnicas para afrontar la diversidad en las aulas, tema principal de las jornadas -La Diversidad en poSItivo- y donde se ofrecieron diversas metodologías inclusivas basadas en la cooperación.

Uno de estos talleres basado en el Aprendizaje Cooperativo fue dirigido por Irene Gonzalez e Ixone Akesolo del Berritzegune de Basauri-Galdakao con la participación de 60 personas con una evaluación muy positiva.Ikasketa kooperatiboa aniztasunari erantzuteko eta eskola inklusiborantz ibiltzeko estrategia onenetarikoa da. Eskola inklusibo batek, hau da, barruan ikasle guztiak -bere berezitasunak onartuta- benetako partaide sentitzen diren eskola batek egitura kooperatibo bat erabili behar du. Ikasleen arteko elkarreraginean oinarrituta dagoen egitura batean mugitu behar gara dagoen aniztasunari erantzun egokia emateko, hain desberdinak diren ikasleak batera ikasi ahal izateko. Horrez gain, ikasketa kooperatiboa lantzerakoan garatzen diren balore eta jarrerak dira, hain zuzen ere, eskola inklusibo batek behar dituenak: aniztasunarekiko errespetua, guztion onarpena eta partaidetza, solidaritatea, elkar-laguntza, erantzunkizuna, ikuspegi kritikoa, eta abar.

Ikasketa kooperatiboa oso estrategia egokia da hainbat oinarrizko gaitasun garatzeko, eta bereziki zeharkakoak diren Herritartasunarako gaitasuna, Ekimen pertsonalekoa edo Ikasten ikasteko. Ikasketa kooperatiboak ikasketaren autorregulazioa, arduren banaketa, guztion partaidetza, ahozko komunikazio trebeziak, errespetua, elkarlaguntza, enpatia ... garatzen du.

Baina, zertan datza ikasketa kooperatiboa? Zelan egiten da?
Vic-eko Unibertsitateko ekipoak proposatzen duten markoa jarraitzen dugu: hiru eremu hauetan lan egitea:
 Vic-eko Unibertsitateko ekipoakCooperar para aprender. Aprender a cooperar J. R. Lagoren aurkezpenetik hartuta)

jueves, 6 de noviembre de 2014

28. Barakaldoko Jardunaldi Pedagogikoak. Tailerra: Proiektuen bidezko lana. Lemoizko Eskola


Lemoizko Eskolako zuzendari eta ikasketa buruak, Natxo eta Anabel, eskolako ezaugarri nagusiak aipatzen dituzte, testeuinguruaren irudia margozteko.
Lemoizko eskolako ardatz nagusien artean aniztasuna tratera da, hain zuzen ere. Horri erantzun egokia emateko lan egiteko era globala dute, non aurkitu ditzakegun hurrengo kontzeptuak: proiektuak, adimen anitzak, inklusibitatea, elkarlana...

Eskolako helburua ikasle guztien arrakasta lortzea denez, proiektuen bidez lan egitea oso metodologia  egokia delakoan hasi zirenLemoizko eskolako irakasleek metodologia hori praktikan jartzen.
Proiektuen abantailen artean batzuk azpimarratzen dituzte:
- Jarduera zabalak izaten dira.
- Umeentzako motibagarria da.
- Konpetentziak lantzeko modo egokia da.
- Jarduera soziala, abesgarria. Lan kooperatiboa bultzatzen duena. Familien parte hartzea bultzatzen da.
- Jarduerak konplexuak dira, konplexutasuna  presente egon behar duelako eskolan.
- Inklusibitatea, ikasle guztiek daukate aportatzerik.
-  Poiektuak planteamentu globalak, eleanitzak eta interdisziplinarrak dira.

Eskolako irakasle guztiek proiektuak disenatzeko elkarlean egiten dute. Astero ordubateko bilera egiten dute irakasleek proiektuak disenatu,  jarraitu eta ebaluatzeko. Plangintzan, ikasleen interesetatik abiatuta currikuluma garatzen da.
 

Saioaren bigarren zatian partaide guztiek, talde txikietan banaturik, proiektu baten diseinatu, eta geroago, sortutako zalantzak eta zailtasunak denon artean partekatzeko aukera izan dute.

 martes, 4 de noviembre de 2014

Kooperatzen Ikasten eskolan

Zergatik kooperatzen ikasi? Zergatik planteatu ikasketa kooperatiboa eskolan?

Alde batetik, ikasketa kooperatiboa aniztasunari erantzuteko eta eskola inklusiborantz ibiltzeko estrategia onenetarikoa delako. Eskola inklusibo batek, hau da, barruan ikasle guztiak (bere berezitasunak onartuta) benetako partaide sentitzen diren eskola batek egitura kooperatibo bat erabili behar du.

Ikasketa kooperatiboa lantzerakoan garatzen diren balore eta jarrerak dira, hain zuzen ere, eskola inklusibo batek behar dituenak: aniztasunarekiko errespetua, guztion onarpena eta partaidetza, solidaritatea, elkar-laguntza, erantzukizuna, ikuspegi kritikoa, eta abar.

Eta, beste aldetik, oso estrategia egokia delako hainbat oinarrizko gaitasun garatzeko, eta bereziki zeharkakoak diren Herritartasunerako gaitasuna, Ekimen pertsonalekoa edo Ikasten ikastekoa. Ikasketa kooperatiboak ikasketaren autorregulazioa, arduren banaketa, guztion partaidetza, ahozko komunikazio trebeziak, errespetua, elkarlaguntza, enpatia... garatzen du.

 Hau guztia dela eta, Basauri-Galdakaoko Berritzegunean, azkenengo lau urteetan kooperatzen ikasten ibili gara. Mintegi bat daukagu José Ramón Lagoren laguntzarekin, eta aurten ere jarraituko dugu lanean ildo honetatik.

Baina, zertan datza ikasketa kooperatiboa? Zelan egiten da? Vic-eko Unibertsitateko ekipoak proposatzen duten markoa hauxe da : hiru eremu hauetan lan egitea.

 Hau guztia da, hain zuzen ere, zuekin, azaroaren 5ean, Kooperatzen ikasten Tailerrean landuko duguna. Interesatuta bazaudete, animatu eta tailerrera etorri! Gonbidatuta zaudete!

Bitartean, orain arte, B06 Berritzegunean egin dugun lan guztia gure blogean eta wikian ikus
dezakezue.

Irene Gonzalez eta Ixone Akesolo. 
B06 Basauri-Galdakaoko Berritzeguneko Ikasketa kooperatibo Mintegiko arduradunak