domingo, 26 de octubre de 2014

Proyectos de Aprendizaje en la ESO

Pasa den ikasturtean, Artaza Romoko Institutuak ikas-proiektu batzuk aurrera eraman ditu, DBHko 1.eta 2. mailan eta PREE batean,  Historia, Gaztelania eta Zientzia arloetan. Leioako Berritzeguneko BHko aholkulariek garatutako proiektuak, ikastetxeko irakasleekin batera, egokitu eta ikasgelaratu dira. Saioa honetan esperientzia komentatuko dugu Historian eta Zientzia arloetan egindako bi proiekturen bidez. Honetaz gain, metodologiaren ezaugarriez hitz egingo dugu. Ikas-proiektu guztiak Interneten daude denok eskuragarri.

Saioa lau zatitan banatuko ditugu:

  1. Sarrera. Ikas-proiektuen egitura eta ezaugarri nagusiak. Artaza Romo institutuan garatutako proiektuak.
  2. Mertxe Candinak, institutoko irakaslea, DBHko 2.mailan, Historia arloan egindako proiektu batean, bere esperientzia komentatuko du: nola sortu zen metodologia hau erabiltzeko beharra, Berritzegunearekiko koordinazioa,  ikasle-taldearen ezaugarriak, proiektuaren garapena, denboralizazioa, baliabideak,  ebaluazioa, ikas-emaitzak, irakasle eta ikasleen iritziak, alde positiboak eta negatiboak.
  3. Pilar Etxebarriak, institutuko erreferentea, ikastetxean egindako beste ikas-proiektu bat komentatuko du Zientzia arloan, PREE kurtsoan.
  4. Partehartzaileak, ikas-proiektuak entzuten dituzten bitartean, haientzako zeintzuk diren aspektu berrienak idazten joango dira. Saioaren amaieran, taldeka jarrita, ideiak partekatuko ditugu eta eztabaida txiki bat sortuko dugu.


El curso pasado, el instituto de Artaza Romo ha llevado a cabo varios proyectos de aprendizaje en las áreas de Historia, Lengua y Ciencias de 1º, 2º de ESO y PREE. Las asesoras de Secundaria del Berritzegune de Leioa han desarrollado los proyectos y, junto con las profesoras, los han adecuado y llevado al aula. En esta sesión comentaremos la experiencia ilustrándola con dos de ellos, uno de Historia y otro de Ciencias. Además, hablaremos de las características de esta metodología. Todos los proyectos están disponibles en Internet

Repartiremos la sesión en cuatro momentos:

  1. Introducción. Estructura y características principales de un proyecto de aprendizaje. Proyectos desarrollados en el aula en el centro Artaza Romo.
  2. Mertxe Candina, profesora de Historia en 2º de ESO, comentará uno de los proyectos llevados a cabo: cómo surgió la necesidad de emplear esta metodología, características del grupo de alumnos, coordinación con el Berritzegune, desarrollo del proyecto, recursos empleados, temporalización, evaluación, resultados de aprendizaje, opinión de la profesora y del alumnado, aspectos positivos y negativos.
  3. Pilar Etxebarria, asesora del Berritzegune de Leioa, comentará el desarrollo de otro proyecto en el área de Ciencias en un PREE.
  4. Los participantes irán anotando, a lo largo de la exposición, aquellos aspectos que les resulten más novedosos. Al finalizar la sesión, trabajaremos por grupos para compartir estas ideas y realizaremos un pequeño debate.
Mercedes Candina - Pilar Etxebarria


No hay comentarios:

Publicar un comentario